دستگاهی برای کاهش تلفات آتش سوزی + فیلم

۱۴ روز پیش
دستگاهی برای کاهش تلفات آتش سوزی + فیلم

رکنا : آتش سوزی از حوادث پر از قربانی است.

منبع: رکنا