«شهردار»، مقصر حوادث رانندگی در نقاط پرتصادف شهر بوشهر

منبع: فارس