وقوع انفجار در بازار بغداد

منابع خبری عراق از وقوع انفجاری در بازار روزی در شهرک صدر بغداد خبر دادند.

منبع: دنیای-اقتصاد