فضاپیمای جدیدی برای سفر بین قاره ها در روسیه ساخته می شود

۱۱ روز پیش
فضاپیمای جدیدی برای سفر بین قاره ها در روسیه ساخته می شود

دانشمندان دانشگاه ملی تحقیقات فنی توپولف در شهر کازان روسیه یک وسیله پرواز مافوق صوت برای پروازهای بین قاره ای در استراتوسفر موسوم به استراتولیوت طراحی کرده اند.

منبع: اسپوتنیک-ایران