معاون رئیس‌جمهوری مرکز پایش هوشمند محیط زیست مازندران را افتتاح کرد

۱۱ روز پیش
معاون رئیس‌جمهوری مرکز پایش هوشمند محیط زیست مازندران را افتتاح کرد

ساری – ایرنا – رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نخستین مرکز پایش هوشمند (مانیتورینگ) ادارات کل حفاظت محیط زیست کشور را در مازندران افتتاح کرد.

معاون رئیس‌جمهوری مرکز پایش هوشمند محیط زیست مازندران را افتتاح کرد

منبع: ایرنا