آقای مامور هل نده! + فیلم تکاندهنده از اقدام یک مامور نیروی انتظامی

۱۴ روز پیش
آقای مامور هل نده! + فیلم تکاندهنده از اقدام یک مامور نیروی انتظامی

ویدئویی در شبکه های اجتماعی از بی نظمی در یکی از مراکز تزریق واکسن منتشر شد که به دلیل رفتار ناشایست یک مامور نیروی انتظامی بازتاب بیشتری پیدا کرد.

منبع: رکنا