نکاتی مهم که مستاجران باید هنگام انعقاد قرارداد اجاره در نظر بگیرند

رکنا: مستاجران باید مسائل و نکاتی را مورد توجه قرار دهند، چرا که فراموش کردن همین نکات ممکن است طرفین معامله را به دردسر بیندازد.

منبع: رکنا