یارانه قطع شد / منتظر یارانه ماه جدید نباشید !

۱۱ روز پیش
یارانه قطع شد /  منتظر یارانه ماه جدید نباشید !

رکنا: یارانه ای که قرار بود از محل حذف ارز 4200 تومانی پرداخت شود منتفی شد .

منبع: رکنا