خبر خوش محسن رضایی برای سهامداران بورس

۱۱ روز پیش
خبر خوش محسن رضایی برای سهامداران بورس

محسن رضایی گفت: در مساله بورس وزارت اقتصاد مسؤول شده است تا چند کار اساسی انجام دهد.

منبع: دنیای-اقتصاد