خبرهای خوش محسن رضایی برای سهامداران بورس / سهامداران خرد در مدیریت بورس دخیل می‌شوند

۱۱ روز پیش
خبرهای خوش محسن رضایی برای سهامداران بورس / سهامداران خرد در مدیریت بورس دخیل می‌شوند

۸۰ درصد سهامداران بورس را سهامداران خرد تشکیل می دهند که باید در اداره بورس نقش ایفا کنند.

منبع: سلام-نو