بانک‌ها سهم صنعت را افزایش دهند

۱۱ روز پیش
بانک‌ها سهم صنعت را افزایش دهند

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی گفت: مهمترین بخش منابع داخلی بانک‌ها هستند که بانک‌ها حتما باید سهم صنعت را افزایش دهند زیرا اشتغالی که صنعت ایجاد کرده و نقش موثری که در توسعه اقتصادی کشور داشته بسیار ممتاز و قابل توجه بوده و باید منابع لازم را به این موضوع اختصاص دهیم.

منبع: ایسنا