تعطیلات بی سابقه/ در بورس تاریخ تکرار می شود؟

بازدهی بازار سهام در هفته آخر تیر هم با بازدهی 0.44 درصدی به پایان رسید. این برای چهارمین هفته متوالی است که بورس با بازدهی مثبت و ثبت مالکیت حقوقی به حقیقی مثبت مواجه میشود.

منبع: دنیای-اقتصاد