با تعطیلی بورس، مجامع بورسی تعطیل می‌شوند؟

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص برگزاری یا لغو برگزاری مجامع شرکت ها با توجه به تعطیلی ۶ روزه ادارات تهران اعلام کرد: برگزاری مجامع به قوت خود باقی است.

منبع: اقتصاد-نیوز