خبر خوش اقتصادی رضایی به مردم

۱۱ روز پیش
خبر خوش اقتصادی رضایی به مردم

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: توجه جدی به تقویت کارآفرینان و فعالان اقتصادی دارد و عقب ماندگی تاریخی ایران را در بحث اقتصاد رفع می کند.

منبع: گسترش