ماجرای کاهش قیمت لبنیات به کجا رسید ؟

۱۴ روز پیش
ماجرای کاهش قیمت لبنیات به کجا رسید ؟

رکنا: قرار است 3 محصول لبنی با کاهش 10درصدی قیمت در حمایت از دهک‌ های محروم جامعه در روزهای آینده در بازار عرضه شود. اما این اقدام با ابهامات متعددی همراه است. چرا تنها سه محصول از چند برند مختلف مشمول تخفیف قرار گرفته است؟ آن هم محصولاتی که کیفیت پایینی داشته و مشتری چندانی ندارد و همیشه از نوع ارزان ترین محصولات لبنی است که آن هم در حال خارج شدن از دسترس دهک های پایین جامعه است!

منبع: رکنا