استخدام کارآگاه زن برای نخستین بار در ایران

۱۴ روز پیش
استخدام کارآگاه زن برای نخستین بار در ایران

رئیس پلیس آگاهی گفت: برای نخستین بار قصد داریم در جمهوری اسلامی ایران افسران کارآگاه زن را وارد چرخه کارآگاهی کنیم.

منبع: دنیای-اقتصاد