آخرین وضعیت استخدام و تعرفه پرستاران در کمیسیون بهداشت مجلس بررسی شد

۱۴ روز پیش
آخرین وضعیت استخدام و تعرفه پرستاران در کمیسیون بهداشت مجلس بررسی شد

با حضور نمایندگان معاونت پرستاری و توسعه وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و سازمان نظام پرستاری، آخرین وضعیت استخدام و تعرفه پرستاران در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بررسی شد.

منبع: ایسنا